In aanmerking komen

Hoewel de hulpverlening die wij bieden geheel zonder kosten is, is deze niet geheel zonder verplichtingen. Om de hulpverlening zo succesvol mogelijk te maken is het belangrijk dat de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen.

De cliënte:

  • is op tijd aanwezig voor haar afspraak (min. 5 min.), indien zij te laat is meld zij dat telefonisch met opgaaf van reden;
  • is in staat om altijd aanwezig te zijn bij de overeengekomen afspraken daar geen sprake is van onvoorziene calamiteiten
  • zegt afspraken uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult af door de reden te mailen naar afspraken@istiqaamah.nl
  • is bereid om aan de gestelde leerdoelen te werken en de onderling gemaakte afspraken na te komen;
  • heeft een serieuze en oprechte wil om aan haar probleem te werken en is bereid daarin stappen te ondernemen;
  • is bereid op zichzelf te reflecteren en een eerlijke en oprechte blik op zichzelf te werpen;
  • denkt actief mee, is alert, signaleert en communiceert alle zaken die van belang zijn voor de voortgang van de behandeling;
  • is eerlijk, oprecht en vertelt feitelijke verhalen.

Geheimhouding

Geheimhouding, vanzelfsprekend onderdeel van ons geloof!

Alle zaken die onderling worden besproken, vallen onder het beroepsgeheim. Wij verstrekken dan ook geen gegevens aan derden zonder jouw schriftelijke toestemming. De bescherming van jouw privacy en rechten zijn wettelijk en islamitisch geregeld en nemen wij dan ook goed in acht; je kunt ons volledig vertrouwen!

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty