Wie helpen wij ?

 • jeugd; meiden van twaalf tot achttien jaar;

 • volwassenen; vrouwen van achttien jaar en ouder;

 • bekeerlingen en niet-moslima’s;

 • pleeggezinnen;

 • ouders.

Gezien het probleem ook betrekking kan hebben op mannelijke betrokken en het van essentieel belang voor de behandeling is om hen bij de begeleiding te betrekken of te laten behandelen, verwijzen wij deze betrokkenen door naar mannelijke sleutelfiguren binnen de moslimgemeenschap.

Zorgaanbod

Bij stichting istiqamaah behandelen wij meerdere vraagstukken. Je kunt bij ons terecht voor algemeene advies maar ook begeleiding voor jouw specifieke situatie. Hieronder benoemen wij de soorten begeleidingen die we aanbieden:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Gezinsbegeleiding en bemiddeling
 • Opvoedingsondersteuning
 • Relatiebemiddeling
 • Persoonlijke coaching
 • Tienerhulpverlening
 • Islamitische geestelijke verzorging
 • Traumaverwerking en slachtofferhulp
 • De-radicaliseringsbegeleiding
 • Islamitisch opvoedkundig-educatieve lezingen
 • Workshops ter preventie en begeleiding
 • Voorlichting en advies door specialisten
 • Informatiemateriaal in de vorm van brochures, boekjes e.d.
 • Bemiddeling met Bureau Jeugdzorg
 • Doorverwijzing naar betrouwbare raaqi’s en betrouwbare mensen met kennis
 • Doorverwijzing naar kundige advocaten en andere instanties
 • Bekeerlingenbegeleiding & meidenmiddagen
Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty