Overzicht opleidingen

Opleiding Islaamstudies I (anderhalfjarig)

Een praktische anderhalfjarige opleiding die de moslim de mogelijkheid biedt om de verplichte kennis te vergaren van de godsdienst. Deze opleiding is uniek in zijn soort, en behandelt veel meer kennis dan slechts de basis(beginselen). Slechts eenmaal per week les!

Opleiding Islaamstudies II (driejarig)

De ideale & laagdrempelige vervolgstap ná Islaamstudies I. Een praktische driejarige opleiding, waarin jij jouw verplichte kennis van de Islaam vervolmaakt.

Opleiding Arabisch

Een intensieve en kwalitatieve opleiding met nadruk op de praktisering, bestaande uit de volgende vakken: lezen, schrijven, grammatica en spreekvaardigheid. De opleiding is er voor beginners, gevorderden, en ver-gevorderden. Onderdeel van de opleiding is het jaarlijks memoriseren van minimaal 1 hizb uit de Qur’aan!

Opleiding Islamitisch Gezinskunde

De cursus Islamitisch gezinskunde betreft een unieke cursus die alle facetten omvat die betrekking hebben op het Islamitische gezinsleven, vanaf de weg naar het huwelijk, tot aan de pubertijd van de (toekomstige) kinderen.

Opleiding Islaamwetenschappen – Nederlands (driejarig)

Een driejarige opleiding, die een totaalpakket betreft van Arabisch en Islamologie, waarin waardevolle vakken op een academische, praktische en opvoedkundige wijze worden onderwezen. Ideaal voor elke broeder en zuster die ook actief wil bijdragen aan de da3wah.

Opleiding Islamitische Lerarenopleiding

De lerarenopleiding is speciaal ontwikkeld om Islamitische basisschooldocenten dan wel PABO-studenten in staat te stellen op een Islamitische en pedagogische verantwoorde wijze hun functie als docent te vervullen. De opleiding omvat alle facetten van de docentenfunctie, en behandelt op een alomvattende en diepgaande wijze waardevolle kennis die van belang is voor het welslagen van de docent.

Opleiding Qur’aanwetenschappen

De opleiding Qur’aanwetenschappen is een driejarige opleiding waarin je de verzen van de Qur’aan uitgebreid uitgelegd krijgt, de volledige Qur’aan kan memoriseren en leert om zelf de Qur’aan te onderwijzen aan anderen.

Opleiding Dar al Qur’aan

Het memoriseren van de gehele of helft of eenderde van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, voor zowel broeders als zusters vanaf 16 jaar en ouder. Diegene die de gehele Qur’aan heeft gememoriseerd ontvangt een Idjaazah (erkenning met keten tot aan de Profeet, vrede zij met hem) daarvoor.

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty